EU Regionalfonods 
 
 


Názov projektu:

 

Racionalizácia výroby a nákup inovatívnych technológií spoločnosti KOVO SIPOX a.s.


Miesto realizácie projektu:

 

KOVO SIPOX a.s. | Hviezdoslavova 74 | SK-091 01 Stropkov


Stručný opis projektu:

 

Realizácia projektu spočívala v obstarávaní inovatívnej technológie, t.j. 6 druhov inovatívnych zariadení, ktorými sa inovoval 1 výrobný proces zameraný na výrobu rôznych druhov a modifikácii kontajnerov a fekálnych tankov. V súvislosti s obstarávanou technológiou sme vytvorili 7 nových pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie vo veku 15-29 rokov. Realizáciou projektu sme podporili nové výrobné možnosti pre našu spoločnosť a nadviazali na naše plány, ktoré sa nám v prípade tohto projektu podarilo zrealizovať. Začali sme s výrobou dokonalejších dielcov kontajnerov a fekálnych tankov, zaviedli sme nové služby v podobe rezania, strihania a ohýbania 6 m dlhých dielcov kontajnerov, ako aj pálenie laserom. Investovaním do inovácie technológie sme odstránili zastaralosť dovtedy používanej technológie. Úspora sa prejavila v spotrebe elektrickej energie, ktorá klesla o cca 5% na 1 výrobok. Výsledkom je výroba vysokokvalitných výrobkov. Inováciou výrobného procesu sme získali stabilné postavenie na trhu, vyššiu konkurencieschopnosť, ekonomickú efektívnosť podnikania a ekonomický rast.


Názov a sídlo prijímateľa:

 

KOVO SIPOX a.s. | Hviezdoslavova 74 | SK-091 01 Stropkov


Dátum začatia projektu:

 

26.11.2014


Dátum ukončenia projektu:

 

30.11.2015


Internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:

 

Výška poskytnutého príspevku:

 

952 047,50 EUR_______________________________________________________

Fotodokumentácia:

07.04.2015 - dodávka dielcov pre ohraňovací lis 6m, hydraulické tabuľové CNC nožnice 6m.

22.04.2015 - montáž - hydraulických tabuľových CNC nožníc radu VS 6013

06.05.2015 -ohraňovací lis Durma AD-R 60400 - 6m, hydraulické tabuľové CNC nožnice radu VS 6013

29.05.2015 - dodávka a montáž dielov pre vysokorýchlostný fiber laserový rezací CNC stroj

12.06.2015 - vysokorýchlostný fiber laserový rezací CNC stroj

18.06.2015 - zaškolenie pracovníkov pre Fiber Laser, ohraňovací lis Durma AD-R 60400 - 6m
Hydraulické tabuľové CNC nožnice radu VS 6013

27.06.2015 - jednonosníkové mostové žeriavy

29.07.2015 - jednonosníkové mostové žeriavy

20.11.2015 - Roboticke pracovisko