Z histórie a plánov do budúcnosti firmy KOVO SIPOX

 • 1950

 • Založenie firmy pod menom Kovo - Spracovateľský závod.
 • Výrobný program - elevátory, zariadenie pre sušenie kukurice, lisy na víno.
 • Bol prijatý ďalší výrobný program - brány do baní, banské zariadenia, banské prepravné vozíky.
 • 1974

 • od roku 1974 bola firmy známa pod názvom TATRA Kopřivnica - Banovce na Bebravou.
 • Starý výrobný program bol odstavený a začalo sa s výrobou dielov pre nákladné autá TATRA T-148, T-815. Súčasťou výrobného programu boli komponenty pre montáž týchto automobilov (navíjáky, vlečky, vyklápacie vlečky, náhony).
 
 • 1993

 • v roku 1993 bola firmy privatizovaná spoločnosťou Sipox Holding pod meom KOVO SIPOX a.s.
 • Výrobný program bol prispôsobený podmienkam trhu. Začalo sa s výrobou skladových a materiálových kontajnerov pre zákazníkov v Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku, Francúzsku a Taliansku. Ako aj s výrobou vŕtačiek, brúsiek pre opracovanie dreva a kovu pre drevospracujúci a strojárenský priemysel.
 • Z pôvodné výrobného programu zostala výroba navijakov s ťažnou silov 25 ton a malých navijakov pre vyťahovanie náhradného kolesa.
 • 2008

 • začiatok výroby obytných a sanitárnych kontajnerov

Prezentácia