Technológia

 • DECKEL MAHO DMC 80 H

 • horizontálne frézovacie, CNC obrábacie centrum
Presnosť obrábania:IT 5
Upínacia plocha stola:500x630 - 2x stôl
Počet nástrojov:40
Váha obrobku:cca. 500 kg
 
 • HELLER BAE 2

 • horizontálne frézovacie CNC obrábacie centrum
Presnosť obrábania:IT 6
Upínacia plocha stola:500x650 - 2x
Počet nástrojov:40
Váha obrobku:cca. 1.000 kg

 • HELLER PFU 1

 • zvislé frézovacie NC obrábacie centrum
Presnosť obrábania:IT 6
Upínacia plocha stola:500x900
Počet nástrojov:1x frézovacia hlava
 (ručná výmena nástrojov)
Váha obrobku:cca. 1.000 kg
 
 • BC30, BC 40

 • CNC vŕtacie centrá
Presnosť obrábania:IT 6
Upínacia plocha stola:350 x 500 mm BC 30
 450 x 550 mm BC 40
Počet nástrojov:12 nástrojová revolverová hlava
Váha obrobku:cca. 100 kg

 • GILDEMEISTER MD 3 iT

 • CNC sústruh
Presnosť obrábania:IT 6
Točný priemer:do 180 mm
Točná dĺžka:500 mm
2x sústružnícky support 
 

 • Okrem týchto kapacít ponúkame kapacity opracovania na klasických obrábacích strojoch ako sú sústruhy, frézky, brúsky, ale aj kapacity charakteru zámočníckeho, zváračského, montážneho a lakovania.
nameKOVO SIPOX - Technologia