Racionalizácia výroby a nákup inovatívnych technológií spoločnosti KOVO SIPOX a.s.

TATRA Kopřivnica - Banovce na Bebravou