Racionalizácia výroby a nákup inovatívnych technológií spoločnosti KOVO SIPOX a.s.

Sanitárné kontajnery 10 stopové