Racionalizácia výroby a nákup inovatívnych technológií spoločnosti KOVO SIPOX a.s.

Založenie firmy pod menom Kovo - Spracovateľský závod